ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Είναι η συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας διάδοσης πνευματικών κειμένων, στον χώρο του διαδικτύου Αυτή η προσπάθεια είναι ένας αυθόρμητος τρόπος επικοινωνίας που γίνεται από αγάπη, με σκοπό να γνωρίσουν όσοι επιθυμούν το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι θρησκευτική προπαγάνδα που αντιβαίνει στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Σέβεται την ελευθερία και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Την εθνότητά του, τη γλώσσα του, την παράδοσή του Κυρίως παρουσιάζεται η ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και ζωής, ο θησαυρός τής λατρείας τής Εκκλησίας, η Πατερική ερμηνεία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα η εμπειρική γνώση και κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μέσα από τη ζωή των Αγίων. Η επιδίωξη είναι, αυτή η αστείρευτη πηγή αγαθών να γίνεται γνωστή σε όσους την αγνοούν και διψούν το ύδωρ το ζων που είναι ο Χριστός, ο Θεός τής αγάπης, το φως, η αποκαλυφθείσα αλήθεια, η ζωή των ανθρώπων και ο Μοναδικός Σωτήρας. «Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!Κείμενο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς


O Χριστός, o Θεός, γεννήθηκε στη γη ως άνθρωπος.


Γιατί;


Για να μας εξηγήσει με τη Γέννησή Του τη γέννησή μας.


Ο Θεὸς έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.Να, μέσα σʼ αυτὸ περιλαμβάνεται ολο το μυστήριο της θαυμαστής Γεννήσεως του Θεανθρώπου την ημέρα των Χριστουγέννων.


Μέσα σʼ αυτὸ περιέχεται ολόκληρο το Ευαγγέλιό Του και ολη η Ἐκκλησία Του και κάθε τι που βρίσκεται μέσα σʼ Αυτήν.


Ολα τα άγια Μυστήρια και όλες οι άγιες αρετὲς και μέσα σʼ αυτὲς όλες οι άγιες θεϊκὲς δυνάμεις.


Απο τη Γέννηση του Σωτήρα Χριστού στη γη, ολο το πλήρωμα της Θεότητας, όλος ο Θεὸς βρίσκεται σωματικὰ παρὼν στὸν δικό μας ανθρώπινο κόσμο για να γεμίσουμε εμείς με αυτὸ το πλήρωμα της Θεότητας.


Και έτσι να πραγματοποιήσουμε τον σκοπὸ που ο  ίδιος ο Θεὸς έθεσε, για το ανθρώπινο είναι μας, για την ανθρώπινη ζωή μας, για την ανθρώπινη ύπαρξή μας.


Τον μόνο αληθινὸ και αθάνατο σκοπὸ και για μένα και για σένα και για τον κάθε άνθρωπο.


Ω, πως εμείς τα άθλια ανθρώπινα όντα να φθάσουμε σʼ αυτὸν τον ύψιστο σκοπό;


Μέσῳ των αγίων Μυστηρίων του Χριστού που υπάρχουν στην αγία Ἐκκλησία Του, και μέσω των αγίων αρετών που υπάρχουν μέσα σʼ Αυτήν.


Όταν ζούμε μέσα σʼ αυτὲς τις αρετὲς και μέσῳ αυτών ο καθένας απὸ μας γεμίζει με όλες τις θεϊκὲς δυνάμεις, που είναι αναγκαίες για τον άνθρωπο, ώστε να ζήσει εν Θεω και μαζί με τον Θεό, τόσο σʼ αυτὸν όσο και στον άλλο κόσμο.


Με τον τρόπο αυτὸ ο καθένας γίνεται «Θεὸς κατὰ χάριν», κι αυτὸ είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Χριστού που ελεεί όλους τους ανθρώπους…


Η επίτευξη του σκοπού αυτού αρχίζει με το άγιο Βάπτισμα και ολοκληρώνεται με τη θέωση.


Στο Μυστήριο του Βαπτίσματος ντύνεσαι τον ίδιο τον Χριστό.


Στη Θεία Κοινωνία υποδέχεσαι ολόκληρο τον Θεό.


Να, είσαι Χριστοφόρος χριστιανέ!


Είσαι Θεοφόρος!


Να, ζεις, όπως ο μικρὸς «Θεὸς κατὰ χάριν».


Να, ζεις με τον Χριστὸ και για χάρη του Χριστού, γιατί Αυτὸς ο Χριστὸς είναι το μόνο λογικὸ και  χαρμόσυνο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης και για μένα και για σένα και για τον κάθε άνθρωπο.


Γιʼ αύτό: όλα για τον Χριστό, τον Χριστὸ να μην Τον ανταλλάξεις με τίποτε!


Ας είναι Αυτὸς  ο  θαυμαστὸς και ελεήμονας προς όλους τους ανθρώπους   Κύριος και Σωτήρας μας. «Αυτὸς πρώτος σε όλα», μέσα σε όλη τη ζωή μου, σε  όλη τη ζωή σου και τη ζωη του κάθε ανθρώπου, τη ζωὴ ποὺ αρχίζει εδω στη γη, για να συνεχιστεί σε ολόκληρη την αιωνιότητα, σε όλους τους ουράνιους Θείους κόσμους.


Γιʼ αυτὸ πάλι και  πολλὲς φορὲς επαναλαμβάνω τη χαρμόσυνη φωνὴ και τον αγγελικὸ χαιρετισμό:  ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!